Politica de confidențialitate

Buna ziua si bine v-am gasit pe pagina noastra cu informatii privind prelucrarea datelor personale. Acest document explica despre modalitățile în care Raw Nature Experience – IDENTIFICATĂ CU CIF 40166100 adresa sediului Str. Ștefan cel Mare nr. 2 Ap.1 Cugir, jud. Alba, colectează, prelucrează și stochează datele personale ale vizitatorilor site-ului.
Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care asociația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în prezentul document.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

1.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Raw Nature Experience cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de Raw Nature Experience în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4. Datele cu caracter personal nu se stochează de Raw Nature Experience pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5 Raw Nature Experience a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal

2.1. Datele cu caracter personal includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele si adresa de e-mail, care servesc la identificarea dumneavoastră.

2.2. Raw Nature Experience va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în urmatoarele scopuri: oferire de raspusuri la mesajele primite din partea utilizatorilor site-ului accesand sectiunea Contact, realizarea rapoartelor și a altor acte necesare în activitatea Raw Nature Experience, pentru îndeplinirea obligatiilor legale impuse de obiectul de activitate sau legea română.

2.3. Datele personale sunt destinate utilizării exclusive de către Raw Nature Experience și acestea nu vor fi vândute către terți.


Măsuri de securitate a datelor personale prelucrate

3.1. Prezentul document stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de Raw Nature Experience, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activităţii sale.

3.2. Raw Nature Experience a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, va fi desemnată, la nivelul Raw Nature Experience, o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 679/2016.

3.3. Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.

3.4. Dacă aveți bănuiala că confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați imediat la email contact@visitcugir.ro

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

4.1. Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

4.2 Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.

Drepturile dvs. legale

5.1. Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Raw Nature Experience vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

6.1. Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră.

Organismele publice

7.1. Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, asociația va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Contact

8.1. Pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezentul document , vă rugăm să vă adresați Raw Nature Experience la adresa de e-mail contact@visitcugir.ro.

Dispoziții finale

9.1. Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea Raw Nature Experience .Prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor personale a fost actualizată la data de 19.01.2021.

Contactează-ne

Scrie-ne

Utilizează formularul alăturat și îți vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Sună-ne

+40 745 146 881